top-left
Mgr. M.Budínová
Broučkova 5352
760 01 ZLÍN

Tel.: 577 271 004
Mobil: 776 20 13 15
E-mail: budinovi@seznam.cz
WWW: budinovi.cz

NABÍDKA SLUŽEB, CENÍK

PŘEKLADY

 

Provádím překlady z/do německého jazyka.
Jako soudní tlumočník mám právo opatřit překlad tlumočnickou doložkou s úředním razítkem. Překlad pak má  stejnou platnost jako originální dokument.

Doporučení:
Ověřený překlad se váže s originálem a opatří pečetí tlumočníka. Překládaný dokument je tak trvale spojen s překladem. Proto Vám doporučuji, abyste místo originálu např. rodného listu, diplomu nebo maturitního vysvědčení přinesli ověřenou kopii, protože originály těchto dokumentů si uchováváte a budete je určitě ještě potřebovat.
Kopie dokumentů v češtině se ověřují na magistrátu (městském/obecním úřadu), kopie cizojazyčných dokumentů ověřují notáři nebo advokáti. Na požádání  vyřídím ověření kopie za Vás, viz dále Služby spojené s překlady.

Specializace:

 • překlady pro státní orgány (soudy, státní zastupitelství, Policii ČR)
 • překlady pro advokátní kanceláře
 • soudní rozsudky, rozvody, plné moci
 • obchodní smlouvy, pracovní i společenské smlouvy
 • výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku, katastrálního úřadu, trestního rejstříku atd.
 • matriční dokumenty – rodné, oddací, úmrtní listy
 • vysvědčení, výuční listy, maturitní vysvědčení
 • vysokoškolské diplomy, výpisy zkoušek a zápočtů, certifikáty, průkazy
 • potvrzení – pro finanční úřad o příjmech, daních, o studiu,  trvalém pobytu, lékařské neschopenky atd.

Služby spojené s překlady:

 • vyřízení úředního ověření kopií
 • archivace překladu 12 měsíců a zohlednění ceny při vystavení další kopie
 • zaslání zakázky poštou

Upozornění:
Překlady jiných překladatelů nelze ověřit.